ReadyPlanet.com
dot
dot
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวสุเทพ-บ่อสร้าง
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
bulletทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววัดดอยคำ นมัสการพระเจ้าทันใจ
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยว บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
dot
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวครึ่งวัน
dot
bulletศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง
bulletศูนย์หัตถกรรม บ้านถวาย
bulletดอยสุเทพบ้านม้งดอยปุย
bulletล่องเรือแม่น้ำปิงหางแมงป่อง
bulletม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย
bulletปางช้างแม่สา สวนกล้วยไม้แม่ริม
bulletสวนสัตว์เชียงใหม่
bulletล่องเรือแม่น้ำปิง Mae ping River Cruise
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวไนท์ซาฟารี ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ ทานอาหารเย็น ขันโตก
bulletเวียงกุมกาม นครโบราณ เมืองใต้พิภพ
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 2 วัน 1คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮองสอน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮองสอน: แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮองสอน : แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ - ไปเที่ยวทัวร์หาดใหญ่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ - ไปเที่ยวทัวร์ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย AirAsia
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไป เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
dot
ทัวร์เชียงใหม่ บริการรถเช่า
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - รถเก่ง รถตู้ให้เช่า
bulletทัวร์เชียงใหม่ - รถตู้ ให้เช่า
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม เชียงใหม่ เวเคชั่น
bulletทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน
dot
จองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - การบินไทย
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - AirAsia
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - 1-2-โก
bulletบางกอกแอร์เวย์
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - นกแอร์
dot
เดินทางมาเชียงใหม่รถทัวร์-รถไฟ
dot
bulletบริษัทขนส่ง (บขส.)
bulletwww.sombattour.com/html/home.php
bullet4
bullet5
dot
E-mail

dot
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์เชียงใหม่
ที่พักใกล้หาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักใกล้หาดกะตะ
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
ทัวร์ทะเลภูเก็ต
เกาะตาชัย
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
ทัวร์เขาหลัก
ร้านอาหารภูเก็ต
ภูเก็ตทัวร์


CEI 323 ทัวร์เชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่เชียงราย 3 วัน 2 คืน

CEI 323 : ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่พาเที่ยวเชียงราย

   

วันที่ 1    วัดพระธาตุดอยสุเทพ,พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์,สวนสัตว์เชียงใหม่,คุ้มขันโตก
08.30   รับจากที่พักในเชียงใหม่
09.00   นมัสการครูบาศรีวิชัย
09.30   นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
11.00   ชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ รวมค่าธรรมเนียม
12.00   หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ชมวิถึชิวิตชาวเขาเผ่าม้ง
           ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขางสวนดอกไม้ดอกฝิ่นที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวชม
13.00   รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
14.00   เข้าขมสวนสัตว์เชียงใหม่
           ชม ซู อควาเรี่ยม,ซู สโนว์โดม,ชมหมีแพนด้า ช่วงช่วง/หลินปิง
17.00   เดินทางกลับที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
19.00    รับประทานอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ ที่มีอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่
           ชมการแสดงการฟ้อนรำในแบบล้านนาโบราณและประยุกต์
           ขันโตกที่ คุ้มขันโตก ดีที่สุดในเชียงใหม่) พร้อมปล่อยโคมลอย 1 ลูก
21.30   นำท่านกลับที่พัก
 
 

วันที่ 2 วัดร่องขุ่น แม่ขะจาน สามเหลี่ยมทองคำ ตลาดดอนซษว หอฝิ่น แม่สาย
07.30   รับท่านที่โรงแรม และออกเดินทางสู่ทิศเหนือของเชียงใหม่ สู่ จ. เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม
09.30   แวะพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
11.00   นมัสการ วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว ศิลปะอันประณีตงดงาม สร้างสรรค์โดย
        อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้
12.00   ทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟห์ ไทย-ตะวันตก ที่ห้องอาหารโรงแรมริมกกรีสอร์ท
13:00   เดินทางสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ เยี่ยมชมสามเหลี่ยมทองคำ พม่า – ไทย – ลาว
        เราจะ นั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง สู่ตลาดประเทศลาว เลือกซื้อของฝากราคาถูกมาก
        ที่ตลาดดอนซาว ( ยังไม่รวมค่าบริการเรือข้ามฟาก และค่าธรรมเนียมประเทศลาว )
14.00   เข้าชม พิพิธภัณฑ์ฝิ่น หรือบ้านฝิ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ของฝิ่นดำ
        และสามเหลี่ยมทองคำอันลือเลื่อง
15.00   นำท่านสู่ เหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และข้ามสู่ชายแดน
        พม่า ที่ ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ที่ท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาถูก
        (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมประเทศพม่าสำหรับชาวไทย)
17.30   เข้าเช็คอินที่  โรงแรมเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ย่าน อ. แม่สาย
18.30   รับประทานอาหารค่ำแบบเซ็ทเมนูอาหารไทย ในบรรยากาศธรรมชาติ เดินเที่ยวตลาดแม่สายฝั่งไทยยามค่ำคืน
20.00   นำท่านกลับที่พัก
 

วันที่3 ดอยตุง พระธาตุดอยตุง
08.00    นำท่านขึ้นดอยตุง ชมพระตำหนักสมเด็จย่า สวนแม่ฟ้าหลวง หอพระราชประวัติสมเด็จย่า
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน เมนุอาหารไทหย ผักสดๆๆจากโครงการหลวงดอยตุง
13.30    นำท่านสูพระธาตุดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง
15.00    นำท่านเดินทางกลับเชียงใหม่
18.30    เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ที่พัก สนามบิน
 

กลับไปหน้า ทัวร์-เชียงใหม่ Home
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 3 วัน 2 คืน

CEI 325 ทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน
CEI 324 แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม - เชียงราย 3 วัน 2 คืน
CEI 321 ทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน article
CEI 322 แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 3 วัน 2 คืนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ทัวร์-เชียงใหม่ คอทคอม : www.Tour-ChiangMai.Com

     มือถือ : 081 960 8301
อีเมล : info@tour-chiangmai.com
เว็บไซต์ : http://www.Tour-ChiangMai.Com.

 ท่องเที่ยวภาคเหนือ/ เที่ยวภาคเหนือ/ เที่ยวเชียงราย/ ทัวร์เชียงราย/ ทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย/ ทัวร์แม่ฮ่องสอน/ เขาหลัก/ ทัวร์เขาหลัก/ ภูเก็ต / ทัวร์ภูเก็ต/ เที่ยวภูเก็ต/ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต/ ท่องเที่ยวภูเก็ต/ Tour Phuket / Phuket Tours / Phuket Travel / ทัวร์ทะเลภูเก็ต / เที่ยวทะเลภูเก็ต / เที่ยวภูเก็ต /
Similan / Tour Similan / Similan Tour / Khaolak / Tour Khaolak / Tour Phuket / Phuket Tours / Phuket Travel /
ทัวร์ทะเลภูเก็ต / เที่ยวทะเลภูเก็ต / เที่ยวภูเก็ต / ภูเก็ต /