ReadyPlanet.com
dot
dot
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวสุเทพ-บ่อสร้าง
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
bulletทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววัดดอยคำ นมัสการพระเจ้าทันใจ
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยว บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
dot
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวครึ่งวัน
dot
bulletศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง
bulletศูนย์หัตถกรรม บ้านถวาย
bulletดอยสุเทพบ้านม้งดอยปุย
bulletล่องเรือแม่น้ำปิงหางแมงป่อง
bulletม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย
bulletปางช้างแม่สา สวนกล้วยไม้แม่ริม
bulletสวนสัตว์เชียงใหม่
bulletล่องเรือแม่น้ำปิง Mae ping River Cruise
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวไนท์ซาฟารี ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ ทานอาหารเย็น ขันโตก
bulletเวียงกุมกาม นครโบราณ เมืองใต้พิภพ
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 2 วัน 1คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮองสอน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮองสอน: แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮองสอน : แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ - ไปเที่ยวทัวร์หาดใหญ่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ - ไปเที่ยวทัวร์ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย AirAsia
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไป เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
dot
ทัวร์เชียงใหม่ บริการรถเช่า
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - รถเก่ง รถตู้ให้เช่า
bulletทัวร์เชียงใหม่ - รถตู้ ให้เช่า
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม เชียงใหม่ เวเคชั่น
bulletทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน
dot
จองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - การบินไทย
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - AirAsia
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - 1-2-โก
bulletบางกอกแอร์เวย์
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - นกแอร์
dot
เดินทางมาเชียงใหม่รถทัวร์-รถไฟ
dot
bulletบริษัทขนส่ง (บขส.)
bulletwww.sombattour.com/html/home.php
bullet4
bullet5
dot
E-mail

dot
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์เชียงใหม่
ที่พักใกล้หาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักใกล้หาดกะตะ
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
ทัวร์ทะเลภูเก็ต
เกาะตาชัย
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
ทัวร์เขาหลัก
ร้านอาหารภูเก็ต
ภูเก็ตทัวร์


MSN 322 พาเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮอ่งสอน 3 วัน 2 คืน article

MSN 322 : ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่พาเที่ยวปาย-แม่ฮ่องสอน

 

วันที่1 :   เชียงใหม่-โป่งเดือด-ห้วยน้ำดัง-โป่งน้ำร้อนท่าปาย-วัดน้ำฮู-น้ำตกหมอแปง

07.00 น.   เดินทางออกจากเชียงใหม่ มุ่งสู่ อ.ปาย โดยเส้นทาง เชียงใหม่-แม่มาลัย-ปาย 
                ระหว่างทางแวะชมน้ำพุร้อนโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
                อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาต้นน้ำ กรมป่าไม้ 
                ซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศ และท่านสามารถชม 
                ความงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ พร้อมกับชมทะเลหมอกที่ยากแก่จะลืม เลือน
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงตามความเหมาะสม
13.00 น.  ก่อนจะถึงตัวเมือง อ.ปาย แวะชมน้ำพุร้อน”โป่งน้ำร้อนท่าปาย” บริเวณโดยรอบเป็น 
                ป่าสักขนาดใหญ่ มีกลุ่มไอร้อนขาวปกคลุมพื้นที่อันเกิดจากลำธารร้อนหลายสาย 
                จากนั้นเดินทางผ่านตัวเมืองปาย แล้วไปชมวัดน้ำฮู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้า พ่ออุ่นเมือง 
                พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุเกือบ 500 ปี ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ส่วนบน 
                ของพระเศียรเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ นอกจากนั้นยังมีเจดีย์อนุสรณ์สถานของ 
                พระสุพรรณกัลยา พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในบริเวณวัด 
                จากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกหมอแปง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูง 3 ชั้น 
                บริเวณน้ำตกมีป่าไม้ที่ร่มรื่น และมีชาวเขาเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ใกล้เคียง 
                พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นและเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองปาย   

 

วันที่2 :  ปาย-ปางมะผ้า-ถ้ำน้ำลอด-ถ้ำผีแมน-ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ-บ่อภูโคลน (พอกโคลน)

07.30 น.  ออกจากที่พักเพื่อเดินทางไปยัง อ.ปางมะผ้า เที่ยวชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ 
                ที่ถ้ำน้ำลอด ซึ่งมีลำน้ำลางไหลลอดภูเขาไปยังอีกด้านหนึ่ง มีความยาวประมาณ 1 ก.ม. 
                ภายในเป็นถ้ำขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยหินงอกและหินย้อยที่สวยงาม จากนั้นไปชม ถ้ำผีแมน 
                ซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้ค้นพบเศษภาชนะดินเผา เมล็ดพืชและ เครื่องมือหิน 
                รวมทั้ง”โลงศพผีแมน” ที่ขุดจากไม้ขนาดต่างๆ มีลักษณะคล้ายเรือ วางอยู่บนคาน 
                ระหว่างทางซื้อของที่ระลึก ถ่ายรูป ชมทิวทัศน์และทะเลหมอกที่ “จุดชมวิวกิ่วลม”
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามความเหมาะสม 
13.00 น. เดินทางต่อไปยังถ้ำปลา ซึ่งมีปลาธรรมชาติ เช่น ปลามุง (ปลาคัง หรือ ปลาพวง) 
                ขนาดใหญ่ว่ายวนเวียนอยู่เป็นจำนวนมาก,น้ำตกผาเสื่อ มีความสูง 6 ชั้น, พระตำหนักปางตอง,
                ภูโคลน เป็นแหล่งน้ำแร่และบ่อโคลนธรรมชาติ ที่มี เพียง 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น 
                ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นโดย ปราศจากการปรุงแต่ง 
                พบกับน้ำแร่บริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นกำมะถัน อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ เป็นประโยชน์ต่อผิวหนัง 
                และระบบไหลเวียนของโลหิตของมนุษย์ เป็นบ่อโคลน ร้อนที่สามารถนำมาพอกตัว 
                พอกหน้า ช่วยบำรุงผิวพรรณ จากนั้นเดินทางเข้าเมือง แม่ฮ่องสอน 
                 แวะนมัสการอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา, วัดพระธาตุดอยกองมู และจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน
                หลังจากนั้นเดินทางไปยังที่พัก
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่3 :  ล่องเรือแม่น้ำปาย-หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง-น้ำเพียงดิน
     

07.30 น.   เดินทางออกจากจากโรงแรมที่พักเดินทางไปยังท่าเรือห้วยเดื่อนั่งเรือไปเที่ยว
                หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงและร่องเรือต่อไปจนถึงบ้านน้ำเพียงดิน
                ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้พรมแดนไทย-พม่า เดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พอสมควรแก่เวลา
                จากนั้นเดินทางกลับมาเส้นทางเดิม ชมธรรมชาติที่สวยงามสองข้างฝั่งแม่น้ำปาย
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง    
13.00 น   แวะชมสถานที่สำคัญและวัดเก่าแก่ในเมือง หลังจากนั้นมุ่งเดินทางกลับสู่เชียงใหม่    
19.00 น   กลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 

กลับไปหน้า ทัวร์-เชียงใหม่ Home
ทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 3 วัน 2 คืน

MSN 324: แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวปาย 3 คืน 2 วัน
MSN 321 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน article
MSN 323 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ทัวร์-เชียงใหม่ คอทคอม : www.Tour-ChiangMai.Com

     มือถือ : 081 960 8301
อีเมล : info@tour-chiangmai.com
เว็บไซต์ : http://www.Tour-ChiangMai.Com.

 ท่องเที่ยวภาคเหนือ/ เที่ยวภาคเหนือ/ เที่ยวเชียงราย/ ทัวร์เชียงราย/ ทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย/ ทัวร์แม่ฮ่องสอน/ เขาหลัก/ ทัวร์เขาหลัก/ ภูเก็ต / ทัวร์ภูเก็ต/ เที่ยวภูเก็ต/ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต/ ท่องเที่ยวภูเก็ต/ Tour Phuket / Phuket Tours / Phuket Travel / ทัวร์ทะเลภูเก็ต / เที่ยวทะเลภูเก็ต / เที่ยวภูเก็ต /
Similan / Tour Similan / Similan Tour / Khaolak / Tour Khaolak / Tour Phuket / Phuket Tours / Phuket Travel /
ทัวร์ทะเลภูเก็ต / เที่ยวทะเลภูเก็ต / เที่ยวภูเก็ต / ภูเก็ต /