ReadyPlanet.com
dot
dot
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววันเดียว
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวสุเทพ-บ่อสร้าง
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง
bulletทัวร์เชียงใหม่ เที่ยววัดดอยคำ นมัสการพระเจ้าทันใจ
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยว บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
dot
ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวครึ่งวัน
dot
bulletศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง
bulletศูนย์หัตถกรรม บ้านถวาย
bulletดอยสุเทพบ้านม้งดอยปุย
bulletล่องเรือแม่น้ำปิงหางแมงป่อง
bulletม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย
bulletปางช้างแม่สา สวนกล้วยไม้แม่ริม
bulletสวนสัตว์เชียงใหม่
bulletล่องเรือแม่น้ำปิง Mae ping River Cruise
bulletทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวไนท์ซาฟารี ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ ทานอาหารเย็น ขันโตก
bulletเวียงกุมกาม นครโบราณ เมืองใต้พิภพ
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 2 วัน 1คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮองสอน
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮองสอน: แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่ฮองสอน : แพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ - ไปเที่ยวทัวร์หาดใหญ่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
dot
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ - ไปเที่ยวทัวร์ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย AirAsia
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไปเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไป เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
dot
ทัวร์เชียงใหม่ บริการรถเช่า
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่ - รถเก่ง รถตู้ให้เช่า
bulletทัวร์เชียงใหม่ - รถตู้ ให้เช่า
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม เชียงใหม่ เวเคชั่น
bulletทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์กระบี่
bulletทัวร์เกาะสิมิลัน
dot
จองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - การบินไทย
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - AirAsia
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - 1-2-โก
bulletบางกอกแอร์เวย์
bulletทัวร์เชียงใหม่บิน - นกแอร์
dot
เดินทางมาเชียงใหม่รถทัวร์-รถไฟ
dot
bulletบริษัทขนส่ง (บขส.)
bulletwww.sombattour.com/html/home.php
bullet4
bullet5
dot
E-mail

dot
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์เชียงใหม่
ที่พักใกล้หาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักใกล้หาดกะตะ
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
ทัวร์ทะเลภูเก็ต
เกาะตาชัย
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต
ทัวร์เขาหลัก
กระบี่ ทัวร์กระบี่ เที่ยวกระบี่
ภูเก็ตทัวร์


แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน article

วันแรก : พระตำหนักภูพิงค์, ดอยสุเทพ, บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง, หมู่บ้านถวาย, และเวียงกุมกาม
8: 00 น.  มัคคุเทศก์รับลูกค้าที่สนามบินเชียงใหม่หรือตามที่ได้นัดหมายไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นเดินทางสู่พระตำหนักภูพิงค์
8: 45 น. เดินทางถึงพระตำหนัก ภูพิงค์ เพื่อเที่ยวชมความงามของพระตำหนักภูพิงค์และชมพืชเมืองหนาว รวมถึงสวนดอกกุหลาบนานาชนิด
10: 30 น. เดินทางไปยัง ดอยสุเทพ เดินนับขั้นบันไดนาคเพื่อขึ้นไปสักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งชมทิวทัศน์ของตัวเมือง เชียงใหม่ ( มีค่าบริการลิฟต์ ขึ้น-ลงพระธาตุดอยสุเทพ)
12: 00 น. เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ไทยและ ตะวันตก
13: 00 น. เดินทางสู่ บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง (Unseen in Thailand) เพื่อเยี่ยมชมงานสร้างสรรค์ หัตถกรรมและงานปติมากรรมไม้แกะสลัก
15: 00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านถวาย เพื่อเที่ยวชมตลาดบ้านถวายซึ่งเป็นแหล่งสินค้าหัตถกรรม OTOP ระดับ 5 ดาว
16: 00 น. เดินทางสู่นครใต้พิภพ หรือ เวียงกุมกาม ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเชียงใหม่ ซึ่งลูกค้าจะได้นั่งรถม้าเวียงกุมกามเพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองเก่า (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว)
17: 30 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรมระดับ 3 ดาวในตัวเมืองเชียงใหม่และให้ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
19: 00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ คุ้มขันโตก ลูกค้าจะได้รับประทานอาหารเย็นในรูปแบบขันโตกดินเนอร์ ซึ่งจะเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาโบราณและประยุกต์ พร้อมกันนี้ลูกค้าจะได้ปล่อยโคมลอยจำนวน 1 ลูก (มีค่าบริการน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด)
21: 30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันที่สอง : ฟาร์มกล้วยไม้ – ฟาร์มผีเสื้อ, ปางช้างแม่แตง – ขี่ช้าง – หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ – ล่องแพ, และหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว
   
8: 00 น.  มัคคุเทศก์รับลูกค้าที่โรงแรมและออกเดินทางสู่ทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่
8: 45 น.  เยี่ยมชม ฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ เพื่อชมกล้วยไม้นานาชนิด
9: 30 น.  เดินทางไปยัง ปางช้างแม่แตง เพื่อชมการแสดงความสามารถของช้าง อาทิ ช้างเตะบอล ช้างเล่นบาสเก็ตบอล และช้างวาดรูป
10: 00 น. ลูกค้าจะได้นั่งช้างไปตามเส้นทางของป่าเพื่อชมแมกไม้นานา พรรณ ดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งอยู่ตามหุบเขาและนกพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
11: 00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ
11: 30 น. ลูกค้าจะนั่งวัวเทียมเกวียนซึ่งเป็นพาหนะสำหรับเดินทางในอดีต จะใช้เวลาเดินทางกลับปางช้างประมาณ 45 นาที
12: 30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ที่แคมป์ช้าง
13: 30 น. ช่วงบ่ายจะเริ่มทำการล่องแพไม้ไผ่ บนแม่น้ำแม่แตง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40 นาที
15: 00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว และหมู่บ้านชาวเขาทั้ง 4 เผ่า ได้แก่ เย้า, มูเซอ, ปาด่อง และ อาข่า
17: 00 น. เดินทางกลับที่พักเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
19: 10 น. ล่องเรือบนแม่น้ำปิง พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ทเมนูอาหารไทย บนเรือริเวอร์ครุยส์ ลูกค้าจะได้ชมทั้ง 2 ฝั่งของเมืองเชียงใหม่ในยามค่ำคืน (ลูกค้าจะขึ้น-ลงเรือที่ร้านอาหาร เดอะ ริเวอร์ไซท์ เชียงใหม่)
21: 00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ, ตลาดม้ง, โครงการหลวง, และน้ำตกวชิรธาร
8: 00 น.  มัคคุเทศก์รับลูกค้าที่โรงแรมและออกเดินทางไปทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
10: 30 น. เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดแดนสยาม
11: 00 น. ดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติ ดอยอ่างกา เพื่อชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤๅษีซึ่งเป็นมอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย รวมถึงศาลเจ้ากรมเกียรติ ผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต
11.30 น.  เข้าชม พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระธาตุแฝดของใน
หลวงและแม่หลวงของปวงชนชาวไทย
12: 30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่สโมสรโครงการหลวงในแบบเซ็ทเมนู
13: 30 น. เดินเที่ยว ตลาดม้ง ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้สดและของฝากพื้นบ้านต่างๆ
14: 30 น. เข้าเยี่ยมชมโครงการหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริ และมีชาวเขาเผ่าต่างๆค่อยดูแลพืชเมืองหนาวนานาชนิด
15: 45 น. แวะผ่อนคลายที่ น้ำตกวชิรธาร หรือตาดฆ้องโยง ซึ่งเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
17: 30 น. เดินทางกลับที่พักเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18: 30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบเซ็ทเมนูอาหารไทย ที่ร้านอาหาร ผาลาดตะวันรอน พร้อมชมชมบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ที่มองจากเชิงดอยมุมสูง
20: 00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันที่สี่ : พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่, บ้านชาวนา, หมู่บ้านบ่อสร้าง, และ น้ำพุร้อนสันกำแพง
 8: 30 น.  มัคคุเทศก์รับลูกค้าที่โรงแรมและเข้าชม พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ ที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
10: 00 น. เดินทางสู่แม่น้ำหลักของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อล่องเรือแม่ปิงชม 2 ฝั่งแม่น้ำปิงยามเช้า และจอดแวะที่ “บ้านชาวนา” บ้านเก่าแก่ของชาวบ้านเชียงใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายหลักเศรษฐกิจพอเพียง
12: 00 น. กลับเข้าตัวเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ไทยและตะวันตก
13: 00 น. เดินทางสู่ศูนย์การทำร่มที่ หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผ้าไหมไทย โรงงานเครื่องเงินและเครื่องเขินโรงงานทำอัญมณีชื่อดังของเชียงใหม่ และศูนย์ทำร่มกระดาษสา และรวมถึงเครื่องหนังชั้นดี
15: 30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมบรรยากาศสวยงามของ น้ำพุร้อนสันกำแพง ลูกค้าสามารถแช่ขา แช่เท้าในบ่อน้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ (ไม่รวมค่าบริการอาบน้ำแร่)
18: 00 น. เดินทางกลับไปยังสนามบินเชียงใหม่ โรงแรม หรือที่ได้นัดหมายไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่

กลับไปหน้า ทัวร์-เชียงใหม่ Home

 
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

CNX 431 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน article
CNX 432 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน article
CNX 433 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน เที่ยวแม่กำปอง article
CNX 434 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ทัวร์-เชียงใหม่ คอทคอม : www.Tour-ChiangMai.Com

     มือถือ : 081 960 8301
อีเมล : info@tour-chiangmai.com
เว็บไซต์ : http://www.Tour-ChiangMai.Com.

 ท่องเที่ยวภาคเหนือ/ เที่ยวภาคเหนือ/ เที่ยวเชียงราย/ ทัวร์เชียงราย/ ทัวร์เชียงใหม่-เชียงราย/ ทัวร์แม่ฮ่องสอน/ เขาหลัก/ ทัวร์เขาหลัก/ ภูเก็ต / ทัวร์ภูเก็ต/ เที่ยวภูเก็ต/ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต/ ท่องเที่ยวภูเก็ต/ Tour Phuket / Phuket Tours / Phuket Travel / ทัวร์ทะเลภูเก็ต / เที่ยวทะเลภูเก็ต / เที่ยวภูเก็ต /
Similan / Tour Similan / Similan Tour / Khaolak / Tour Khaolak / Tour Phuket / Phuket Tours / Phuket Travel /
ทัวร์ทะเลภูเก็ต / เที่ยวทะเลภูเก็ต / เที่ยวภูเก็ต / ภูเก็ต /